Budite vidljivi, budite prepoznatljivi, budite originalni ! 

Dobro grafičko rješenje vizualnog identiteta pola je puta do uspjeha.

Da bi uopće mogli da reklamirate svoju firmu, proizvod, uslugu ili brend, potreban vam je dobar dizajn odnosno grafičko rješenje kao njihov vizualni predstavnik.

Grafički dizajn predstavlja kreiranje vizualnog identiteta i on mora biti osmišljen tako da komunicira sa ciljnom grupom potencijalnih klijenata i potrošača.

Elemente vizualnog identiteta čine logo (logotip), boje, tipografija (fontovi), znak, slogan i slično.

Naravno tu spadaju i druga grafička rješenja koja će vas približiti potencijalnim kupcima kao što su: vizit karte, reklamni leci (flajeri), brošure, katalozi, plakati, memorandumi i drugo.

Grafičko rješenje vašeg vizualnog identiteta treba da ispriča priču, pošalje poruku i pridobije kupca.

Mora biti istinito i originalno, nosilac vizije i misije.

Ono treba biti osmišljeno tako da predstavlja korist za kupca i njemu služi.

Takav grafički dizajn biće prepoznat od strane klijenta !

Da bi se kreirao dobar vizualni identitet firme, potrebno je pored klasičnih dizajnerskih vještina imati i nešto više: ideju, intuiciju, viziju uspjeha firme koja će biti utkana u logotip ili drugi vid grafičkog dizajna.

Da bi se došlo do dobrog grafičkog rešenja potrebno je poznavati tržište odnosno izdvojiti ciljnu grupu potencijalnih kupaca, obratiti im se kroz sliku i riječ na način koji najbrže mogu upamtiti i naravno ponuditi im rješenje ili dobit.

Vizualni identitet odnosno grafički dizajn ima za cilj da pojednostavi komunikaciju sa klijentima i potrošačima i ostane upamćen.

Logo (logotip) je najbitniji element vizualnog identiteta svake kompanije, proizvoda, brenda. On je prvi predstavnik vizulanog identiteta i mora biti osmišljen jednostavno ali istovremeno i kompletno tako da na prvi pogled ispiča priču o brendu, firmi ili proizvodu.

Dobar logo je garancija da ćete biti primijećeni na tržištu i stoga je kreiranje logotipa veoma bitna stavka vizualnog identiteta svake firme.

Posjetnice mogu biti savršeni reklamni materijal a mogu i vrlo lako završiti u košu za smeće.

Razlika je u dizajnu i poruci koju prenose.

Istraživanja pokazuju da se posjetnice koje imaju dobro grafičko rješenje duže zadržavaju kod potencijalnih kupaca.

Pri tome je bitno jasno naglasiti o kom proizvodu i usluzi se radi .

Reklamni flajeri su popularan način reklamiranja ali često završavaju nepročitani i bačeni.

Da bi postigli svoj puni efekt reklamni leci moraju privući pažnju dobrim sloganom, tekstom, kombinacijom boja i slika i naravno točno definiranom vrstom usluga i potencijalnih dobiti za klijenta.

Brošure, katalozi, plakati, memorandumi i drugi štampani reklamni materijal može povećati poslovanje vaše firme ako su izrađeni kvalitetno, sadrže udarne slogane, dobar tekst, slike, kombinaciju boja i slično. Moraju biti i jedinstveni, odstupati od konkurencije kako bi bili primijećeni .

USLUGE GRAFIČKOG DIZAJNA KOJE NUDIMO:

Kreiranje vizualnih identiteta:

  • Dizajn znaka i logotipa firme
  • Dizajn na sredstva poslovne komunikacije (katalozi, flajeri, fascikle, memorandumi, koverte, posjetnice, blokovi,  pozivnice, reklamni materijali…)
  • Izrada Knjige grafičkih standarda (standardi boja, tipografija…)

Dizajn promotivnih sredstava:

  • Idejna rešenja vanjskih reklamnih materijala (plakati, table, panoi, zastave, bilbordi…)
  • Idejna rešenja reklamnog materijala (kalendari, bedževi, naljepnice…)

Projekti vizuelnih komunikacija u objektima:

  • Table na ulazu, panoi sa rasporedom prostorija, oznake i još dosta toga…više pogledajte ovdje.
  • Izrada novinskih oglasa

Kontaktirajte nas putem obrasca, predočite nam vaše ideje, mi ćemo ih uobličiti u kvalitetan logotip ili drugo grafičko rješenje po kome ćete biti prepoznatljivi .